Om meg

(Check out the english version.)

Hei og velkommen. Mitt navn er Jo Bjørnar Hausnes og dette er den såkalla bloggen min der eg ein gong i blant skriv litt om teknologi eller fjell(turar). Eg kjem frå Norge, vaks opp i Granvin (Hardanger) og bur for tida i Bergen.

Det går ikkje lang tid mellom kvar tur ut i naturen, der eg trives best på ein fjelltopp med utsikt over fjord og fjell. Eg postar gjerne turguidar med bileter og videoar, GPS-koordinatar og ein liten beskrivelse når noko er verdt å nevna.

Utsikten er magisk frå Nonfjell i Granvin. Skyene ligg tett over fjordarmane under.

Eg skriv til og med om jobben min. Eg jobbar på Amalie Skram vidaregåande skule, ein vidaregåande skule i Bergen sentrum, der eg underviser i informasjonsteknologi (1 og 2), teknologi og forskningslæremediefag og engelsk.

Historie

Eg er utdanna dataingeniør. Eg har studert ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Vestfold og University of Wisconsin, Platteville. I tillegg til dette har eg studert engelsk og pedagogikk ved Universitetet i Bergen.

Andre kjelder

Bileta mine finn du på Google+ (eller Picasa) ikkje lenger så lett tilgjengeleg til offentleg bruk. Eg har fortsatt eit offentleg album med ein del bileter (portfolio). Sei frå dersom du ynskjer å bruke bileta til noko. Dette er «hovedplassen», der eg lastar opp alt det eg deler. Du finn meg på Instagram som «hausnes«.

Filmane mine finn du på både YouTube og Vimeo. Innhaldet er stort sett det same på dei to kontoane, men det er greitt å ha alternativ.

Eg brukar YouTube Music, Spotify og SoundCloud for musikkbehova mine. Eg har tilogmed lasta opp nokon av dei gamle «hitsa» meg og vennane mine laga i Fasttracker 2 til Soundcloud-profilen min. Les meir om korleis dette fungerer her. Dersom du har lyst til å sjekke ut musikksmaken min så finn du den under den per no utdaterte Last.FM-statistikken min.

Eg har og ein del andre test-bloggar som eg bruker til .. testing. Sjå til dømes tumblr-bloggen for ein vegg med Instagram-bileta mine og andre godsaker.

  • Jo Bjørnar Hausnes@tumblr (blogg, med fokus på bileter)
  • Jo Bjørnar Hausnes@Pinterest (inspirasjon, tutorials, infographics, med meir)

Gje meg ein lyd dersom du har nokre spørsmål.

English version

Hello, and welcome. My name is Jo Bjørnar Hausnes and this is my blog where I write a little something every once in a while about technology and mountains. I’m from Norway, grew up in Granvin (Hardanger) and live in Bergen.

Not many weekends go by without a trip out into nature, preferrably the mountains. I post «tour guides» with pictures and videos, GPS-coordinates, and a small description when something might be considered interesting.

I even write about my job. I work at Amalie Skram upper secondary school, where I teach computer science (Informasjonsteknologi 1 and 2), technology and research, media and English. I might post some programming-tips (making small games, CSS-techniques, and the like).

History

I have studied computer science, and have a bachelor degree from the University in Stavanger (including shorter visits at Høgskolen i Vestfold and University of Wisconsin, Platteville). In addition to this I have a one-year study of English and pedagogics from the University in Bergen.

Other websites

My pictures can be found at Google+ (or Picasa) not so easily be found online anymore. But, I still have a public album on Google Photos. This is the main place for my pictures, everything I share is uploaded here. I

My videos are uploaded to both YouTube and Vimeo. The content is the same on the two accounts, but it’s always nice to have alternatives.

I use Spotify and SoundCloud for my music needs. I have even uploaded some of the old «hits» me and my friends made in Fasttracker 2 to my SoundCloud-profile. If you want to stalk me and see what I listen to you could check out my Last.FM-statistics (not updated since 2022).

I also have lots of other test-blogs, which I only use for .. testing:

  • Jo Bjørnar Hausnes@tumblr (blog, focused on pictures/photography)
  • Jo Bjørnar Hausnes@Pinterest (inspiration, tutorials, infographics, and more)

Let me know if you have any questions.

Comments

Leave a Reply

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.