Converting between DVD and digital media files

Getting your movies or TV-series from a DVD or Blu-ray might be getting less necessary due to streaming services like Netflix, HBO Go/Nordic and other digital rental services like iTunes and Headweb, but many people still use physical media. Even more likely, people have lots of DVDs laying around. Getting this content to your smartphone, tablet or other units is often what you’d want. To make a digital copy from your DVD or Blu-ray isn’t that difficult, but it might be difficult to find a good program for the job – so here’s some tips.

Hald fram å lesa Converting between DVD and digital media files

Last.fm: Statistikk og musikk

scrobble: skrob·bul [verb]

Last.fm er ein populær tjeneste som lar deg «scrobble» musikken din. Å scrobble er å registrere alt du høyrer på, så lenge du høyrer på meir enn 50% av den aktuelle songen. Tjenesten er integrert i eksempelvis både Spotify og Wimp, og du kan ellers laste ned til alle slags formål (Windows Media Player, iTunes, Android, etc.). Etter å ha registrert musikk ei stund får du tips basert på det du vanlegvis har høyrt på, i tillegg til blant anna «vener» som har same musikksmak. Alt i alt fungerer dette kjempebra.

Hald fram å lesa Last.fm: Statistikk og musikk