Infographics

Infographics er grafiske representasjonar av informasjon, data eller kunnskap som er meint å presentere kompleks, og gjerne «tørr», informasjon på ein rask og tydeleg måte. Du får ikkje alltid gått like mykje i dybden, men det fungerer bra som ein oppsummering. Ikkje minst; det er spennande å jobbe med, og ofte visuelt spennande å lese eller sjå.

Hald fram å lesa Infographics

Flash AS3: Pong game

This is a short tutorial where we are going to make a simple game in Flash Action Script 3 (AS3), highlighting some easy, but powerful tricks into making an interactive experience which we can expand upon later – adding more advanced techniques.

Hald fram å lesa Flash AS3: Pong game